CAO Handhaving

Arrest doorbreking schijnconstructie contracting

24 Mar 2015

In haar arrest van 21 oktober 2014 heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch in een zaak tussen de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten en het bedrijf Qatro B.V. geoordeeld dat sprake...

Meer »


vrijwillig afstand doen van CAO rechten kan niet aan SFT worden tegengeworpen

22 Apr 2015

Een verklaring waarbij een werknemer vrijwillig afstand doet van zijn CAO rechten kan niet aan SFT worden tegengeworpen. Blue Taxi moet de wachttijden alsnog doorbetalen. In deze zaak heeft SFT...

Meer »


TBB ↔ J.B. Metselwerken B.V.

31 Jul 2013

Vonnis Rechtbank Midden-Nederland Afdeling Civiel recht kantonrechter, locatie Almere zaaknummer : 657933 MC EXPL 13-3303 datum  : 31 juli 2013 in de zaak van: de stichting Stichting Technisch Bureau voor...

Meer »


Word niet verontwaardigd. Begrijp

— Spinoza
0